מאמרים

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

שמו של חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 הוחלף ביום 18/02/08.
שם קודם: חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963

מדריך מס רכישה

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963, (להלן: "החוק"), עוסק במיסוי זכויות במקרקעין. סעיף 9(א) לחוק קובע כי ברכישת זכות במקרקעין יהא חייב הרוכש במס רכישת מקרקעין, (להלן:"מס רכישה").

מדריך מס שבח כולל תיקון 76 לחוק

מס שבח מקרקעין מוטל על רווח ההון שנוצר למוכר בעסקת מקרקעין. תשלום המס ושיעורו נקבע בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, הידוע כ"חוק מס שבח".
במילים פשוטות, מס שבח משולם על חלק התמורה המשתלמת בידי המוכר שעולה על שווי הרכישה לרבות כלל ההוצאות הכרוכות ברכישת הנכס ואחזקתו

יחסים מיוחדים -

Purchase Tax Reform 2013-2014-2015

purchase tax - New Reform in Israeli Tax Laws

Distinction between "resident of Israel" and "non-resident" , as defined in the Income Tax Ordinance.
only "Israeli resident" are entitled to purchase tax benefits ("The progressive scale calculation") when buying a condominium unit in Israel and all the benefits of capital gains tax exemption when Selling a condominium unit in Israel.
In General "non-resident" are no longer entitled to any purchase tax benefits when buying a condominium unit in Israel As well As no capital gains tax exemptions.

דירת ירושה, הורשה של נדל"ן, ירושת דירה - האם יש פטור מתשלום מס שבח ?

על דירות או נכסי נדל"ן אחרים המתקבלים או מועברים בירושה חלים דינים שונים בחוק מיסוי מקרקעין.
יורשים רבים אינם יודעים האם הם זכאים לפטור מתשלום מיסי מקרקעין במכר נכסי הירושה? באיזה סעיף פטור בחוק לעשות שימוש? האם הורשה של נכס מקרקעין הינה עסקה במקרקעין, ועוד
להלן תקציר ביחס ל"דירת המוריש" והמיסים החלים

מס רכוש

מס רכוש הוא מס שהוטל על כל מי שהיה בעלים של קרקע פנויה [קרקע שאין עליה בנייה]. הבעלים שילם מדי שנה מס רכוש על הקרקע בשווי של 2.5% משווי השוק של הקרקע. המס הוטל גם על חוכר לתקופה של מעל 25 שנה [חוכר לדורות]. שיעור מס רכוש החל מיום 1.1.2001 = 0%.

הרפורמה במיסוי מקרקעין - מס רכישה

ביום 16 לפברואר 2011 התקבל בכנסת חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א - 2011
מהן ההשפעות של הרפורמה בנושא תשלום מס רכישה
התקנות הנ"ל בתוקף עד 5.5.2013

דרונט בניית אתרים