Off Shore Company

Off Shore company foramtion, Off Shore Bank Accounts
חברות חוץ, הקמה של חברת חוץ, ניהול חשבון בנק בחו"ל

חברת חוץ (חברת Off Shore)

משמעותה חברה הרשומה במדינה זרה שאינה ארץ המקור ומכאן מקור הביטוי OFFSHORE. ניתן למנות סיבות רבות באשר להחלטה להקים ולייסד חברה במדינה זרה. בין היתר; סודיות ואנונימיות, סחר עם מדינות ערב, פעילות אינטרנט, חיסכון במס, חיסכון בעליות רישום ועליות שנתיות וכיוצ"ב.

חשוב להתייעץ עם מומחה בתחום בטרם ההחלטה על ייסוד חברה בארץ זרה, היכן לייסד את החברה ומה המבנה הנכון מבחינת הון המניות, האחזקה במניות, הדירקטורים וכיוצ"ב.

כמו לכל חברה, גם בחברת חוץ (Offshore) ישנם בעלי מניות ודירקטורים. במסגרת הקמת החברה מתקבלת ההחלטה כיצד יוחזקו המניות ומי ימונה לדירקטוריון החברה. משרדי נאמנים בחו"ל מציעים שירותי אנונימיות (Anonymity) לבעלי המניות ואף מציעים חברה אשר תמונה לדירקטוריון חברת החוץ. לפעולה של מינוי נאמן להחזיק מניות בנאמנות כמו גם השימוש בחברת נאמנויות כדירקטור בחברת החוץ יש השלכות כספיות ומיסויות כאחד. משרדי נאמנות דורשים שכר שנתי עבור שירותי הנאמנות. באמצעות שירותי נאמנות כאמור נשמרים פרטי בעלי המניות והעומדים בראש החברה בחשאיות. כל חברה בהתאם לאופי העסק והדרישות היחודיות לתחום שבה היא עוסקת.

ניתן להקים חברה בחו"ל ללא נוכחות פיזית בארץ הרישום. משרדנו מסייע ללקוחות בהקמת חברות חוץ ללא כל צורך בטיסה לחו"ל.

ניתן לייסד חברת חוץ חדשה וניתן גם לרכוש חברת מדף, חברה אשר הוקמה בעבר בבעלות כלשהי אך אין לה פעילות עסקית כלשהי או חבויות כלשהן. רכישת חברת מדף (מוכנה) לעיתים זולה יותר מהקמה של חברת חוץ חדשה לרבות יתרונות נוספים.

יודגש, כי לא חל כל איסור על תושב ישראל לייסד חברת חוץ או להיות בעלים או בעל מניות בחברת חוץ. יתירה מכך, חברות חוץ ניתנות לרישום דואלי גם ברשם החברות בישראל. למידע נוסף בדבר רישום חברת חוץ במשרדי רשם החברות בישראל. העבירה אינה בשל הבעלות בחברת חוץ, אלא בשל אי דיווח על הכנסות בארץ המקור.

המומנטום השלילי אשר נצמד לביטוי "חברת חוץ" או חברת OffShore מתייחס להיבטי המס של אחזקה בחברת חוץ. משכך העבירה אינה בשל עצם הבעלות בחברת חוץ, אלא בשל אי הדיווח על הכנסות בארץ המקור. המידע המובא בדף זה אינו מהווה יעוץ מס. בטרם ההחלטה בדבר הקמת חברת חוץ יש להתייעץ עם מומחה מס, עו"ד או רו"ח הבקיאים בתחום.

חשבון בנק: לאחר שהתקבלה ההחלטה בדבר הקמת חברת חוץ (OffShore), בהתאם לאופי הפעילות העסקית, משרדנו מסייע בהקמת חשבון בנק לחברות חוץ. חשבון הבנק ניתן לצפייה באמצעות האינטרנט וכן ניתן לבצע כל פעולה בנקאית של העברת כספים וקבלת כספים מכל מקום בעולם.

בדר"כ לצורך הקמת חברה בחו"ל יידרש אדם להמציא:

  1. צילום תעודת פספורט.
  2. העתק של חשבון טלפון או חשמל או גז כויוצ"ב (Utility bill).
  3. מכתב המלצה מבנק בארץ התושבות (Reference Letter)

 

משרדנו מטפל בהקמת חברות חוץ.
לשאלות ומידע נוסף על האמור ניתן
לפנות למשרדנו.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים