מאמרים

מתכניות שונות ברמה ארצית, וביניהן, "ישראל 2020", תכנית מתאר ארצית לבניה ולפיתוח (תמ"א 35), תכנית מתאר ארצית לפיתוח ולקליטת עלייה (תמ"א 31), ותכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38), עולה מגמה לפיה חלק גדול ככל הניתן, מהבינוי העתידי של ישראל, עתיד להתבצע במסגרת השטחים המבונים. כך, על פי התכנית, יישמרו שטחים פתוחים וייעשה שימוש יעיל בקרקע, בתשתיות ובמוסדות ציבור. צפוי, כי תוספת בנייה זו תגרום להתחדשות המלאי הבנוי ותמנע את הידרדרותן של שכונות, מן ההיבט הפיזי והחברתי. תכניות ארציות אלו ניתן לכנות בשם כולל "התחדשות עירונית".

המטרה העיקרית של תהליכי "התחדשות העירונית" היא מחד חיזוק בניינים ישנים בפני סכנה של רעידות אדמה ומאידך תוספת בנייה וחידוש הבניה באזורים מבונים, שהינה תוספת בנייה חשובה לאור המחסור בקרקע באזורים אורבניים מאוכלסים. הצורך במימוש תכניות של "התחדשות עירונית" קיים במדינות רבות בעולם כגון; אנגליה, סין, ארה"ב, צרפת ועוד, כאשר בכל מדינה התכנית מיושמת באופן שונה, בהתאם למדיניות, החקיקה ולאופי האוכלוסיה.

בישראל, יישום תהליכי "התחדשות עירונית" נעשה באמצעות בניה מעל גגות מבנים קיימים (תמ"א 38), באמצעות הריסת מבנה קיים ובניית אחר חדש תחתיו (תמ"א 38/2), ובמסגרת פרויקטים מורכבים, של "פינוי-בינוי" שכונות ומקבצי דיור ישנים, והחלפתם במבנים חדשים ומודרנים.

 

התחדשות עירונית

"התחדשות עירונית" (תמ"א 38, "פינוי-בינוי" ו"עיבוי-בניה"), קריאת תגר על מוסד הבית המשותף, בראי הצעת החוק לתיקון חוק המקרקעין חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה, תיקון הקלת התנאים לאישור תוכנית חיזוק 2011

תמ"א 38

תכנית מתאר ארצית מס' 38

תמ"א 38/2

תכנית מתאר ארצית מס' 38 - תיקון 2

תמ"א 38/3

תכנית מתאר ארצית מס' 38 - תיקון 3.
דרונט בניית אתרים